Экономисты
Капитал | Экономисты | Политики | Бойцы | Землевладельцы | Картели | Лидеры | Пиарщики | Доска почета | Меценаты | Злыдни | Викторина | Турнир | Призы турнира | Страны

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 На странице: [10] 25 50 200
Место Изм. Игрок Опыт+/-Изм.
1-[GG] Польди ID: 8871615 170 200++154 816
(+0,0%)
2-[GG] KennethRogoff ID: 222682461 349 300++125 824
(+0,0%)
3-[GG] BTtrade ID: 160904460 125 600++136 000
(+0,0%)
4-[GG] Robert_Pavlik ID: 261864447 496 300++154 496
(+0,0%)
5-[GG] AlcanCorp ID: 178566446 747 300++142 976
(+0,0%)
6-[LID] ufo(rus) ID: 139098387 096 300--
7-[GG] ЮПИТЕР_ЗЕВС ID: 68247384 100 700++123 360
(+0,0%)
8-[GG] Bob_Paulson ID: 270942266 541 800++138 832
(+0,1%)
9-[GG] Марк_Голдберг ID: 270959263 512 300++119 696
(+0,0%)
10- дени ID: 7019226 648 800--
Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 На странице: [10] 25 50 200